ZSE RX – informace pro jezdce, doprovody a diváky

Blíží se nám závody ZSE RX a množí se dotazy ohledně podmínek pro jezdce, doprovody, ale hlavně pro diváky.
Proto vkládáme přehled aktuálně platných opatření:
Veřejné i soukromé společenské akce se mohou konat s limitem účastníků 2000 osob venku a 1000 osob uvnitř, pokud všichni přítomní při příchodu prokáží splnění jedné z následujících podmínek:
- doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
- doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin
- absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (nutno použít vlastní test)
- doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).
Děkujeme za respektování všech aktuálně platných opatření.